Prodajna cijena: 4 600 000 €

Opis nekretnine

Prodaje se atraktivno zemljište predviđeno za izgradnju hotela na samome moru, u Postiri na otoku Braču. Teren je komunalno-opremljeno građevinsko zemljište (struja, voda, kanalizacija, telefon i priključak na glavnu cestu). Postoji već idejni projekt hotela na gore navedenome terenu, koji je prihvaćen od strane općine u detaljnom urbanističkom planu (UPU). Prema prostornim uvjetima utvrđena je namjena T1, što predstavlja izgradnju hotela sa pratećim sadržajima, trgovačke, uslužne, ugostiteljske, sportske, rekreacijske, te zabavne namjene. Predviđeni kapacitet je 200 smještajnih modula uz vanjski i unutarnji bazen, wellness, fitness, kongresnu dvoranu, ugostiteljstvo i sl.
Hotel bi se prostirao na tri etaže, s nadgrađem. Moguća je i prenamjena. Postoji i načelna suglasnost županijskih organa da će vlasnik dobiti koncesiju za privez brodova na već izgrađenome mostu ispred terena. Velika prednost ovog projekta na otoku Braču je što se u blizini nalazi aerodrom koji ojačava poziciju ovog otoka kao sve snažnijeg receptivnog tržišta.

Osnovne informacije o nekretnini

Šifra objekta:
450
Kategorija:
Zemljište
Lokacija:
Postira (21410)
Kvadratura:
11 534,00 m2

Dodatne informacije o nekretnini